Ref NoG60/1
TitlePleananna Forbartha, Polasaithe Eagraíochtaí / Development Plans, Organisational Policies
DescriptionBaineann an tsraith seo le Conradh na Gaeilge (CnaG) féin, lena struchtúr, a bhunreacht, a pholasaithe agus pleananna oibre, agus cuimsítear léi tuarascálacha bliantúla, ábhar a bhaineann leis na foirgnimh éagsúla in úinéireacht CnaG agus ábhar a bhaineann leis “An Fáinne”, ar clár teastasaithe a reáchtáil CnaG é.

*****

This series relates to the Conradh na Gaeilge (CnaG) organisation itself, its structure, constitution, policies and work plans and includes annual reports, material relating to the various buildings owned by CnaG and material relating to “An Fáinne”, a certification programme run by CnaG.

Tag / Ref: G60/1
Date1895 - 30/03/2018
FormatPáipéar; Grianghraif / Paper; Photographs
Extent10 mbosca, 6 fhoshraith, 4 fho-fhoshraith, 52 comhad / 10 boxes, 6 subseries, 4 sub-subseries, 52 files
Persons
CodePersonNameDatesParallel forms of name
DS/UK/55Conradh na GaeilgeThe Gaelic League; Connradh na Gaedhilge; CnaG; Connrad na Gaedilge
    Powered by CalmView© 2008-2022