Ref NoG60/11
TitleEagraíochtaí Óige An Chonartha srl. / Conradh Youth Organisations etc.
DescriptionBaineann an tsraith seo le heagraíochtaí óige éagsúla agus imeachtaí don óige lena n-áirítear iad sin a reáchtáladh faoi choimirce CnaG, mar shampla Comhluadar, Conradh na nÓg; Feachtas; Ógras; agus Dáil na nÓg agus is é atá i gceist léi ná miontuairiscí, comhfhreagras, preasráitis agus grianghraif. Áirítear léi chomh maith ábhar a bhaineann le club CnaG ag 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath (Club an Chonartha) agus clubanna eile ar fud na tíre.

*****

This series relates to various youth organisations and youth events including those run under the auspices of CnaG including Comhluadar; Conradh na nóg; Feachtas; Ógras; and Dáil na nÓg [Youth Assembly] and consists of minutes; correspondence; press releases and photographs. It also includes material relating to the CnaG club at 6 Harcourt Street, Dublin (Club an Chonradh) and other clubs nationwide.

Tag / Ref: G60/11
Date29/04/1952 - 201[1]
FormatPáipéar; Grianghraif; Plaic / Paper; Photographs; Plaque
Extent28 ½ bosca, 5 fhoshraith, 15 fo-fhoshraith, 147 comhad, 4 mhír
/ 28½ boxes, 5 subseries, 15 sub-subseries, 147 files, 4 items
Persons
CodePersonNameDatesParallel forms of name
DS/UK/55Conradh na GaeilgeThe Gaelic League; Connradh na Gaedhilge; CnaG; Connrad na Gaedilge
    Powered by CalmView© 2008-2022