Ref NoG60/16
TitleFéilte, imeachtaí agus taispeántais CnaG lena n-áirítear feiseanna agus imeachtaí comortha / CnaG festivals, events and exhibitions including Feiseanna and commemorative events
DescriptionBaineann an tsraith seo le féilte agus le hócáidí comórtha Chonradh na Gaeilge (CnaG), a n-áirítear léi imeachtaí chun 50, 75 agus 100 bliain ó bunaíodh CnaG a chomóradh; féilte ceoil agus damhsa in Éirinn agus thar lear; ceolchoirmeacha; comórtais agus gradaim. San áireamh leis an ábhar seo tá cláir; comhfhreagras; ábhar fógraíochta; agus gearrthóga nuachtáin.

*****

This series relates to Conradh na Gaeilge (CnaG) festivals and commemorative events including events to mark the 50th, 75th and 100th anniversary of the foundation of CnaG; music and dance festivals in Ireland and abroad; concerts; competitions and awards. Material includes programmes; correspondence; promotional material; and press cuttings.

Tag / Ref: G60/16
Date1902 - 21/11/2019
FormatPáipéar; Grianghraif / Paper; Photographs
Extent9 mbosca, 5 fhoshraith, 4 fho-fhoshraith, 3 fho-fho-fhoshraith, 40 comhad, 4 mhír / 9 boxes, 5 subseries, 4 sub-subseries, 3 sub-subsubseries, 40 files, 4 items
Persons
CodePersonNameDatesParallel forms of name
DS/UK/55Conradh na GaeilgeThe Gaelic League; Connradh na Gaedhilge; CnaG; Connrad na Gaedilge
    Powered by CalmView© 2008-2022