Ref NoG60/17
TitleFéilte agus Imeachtaí Neamh-CnaG (gan Drámaíocht san áireamh) / Non-CnaG Festivals and Events (not including Drama)
DescriptionBaineann an tsraith seo le féilte neamh-CnaG agus le hócáidí comórtha lena n-áirítear féilte in Éirinn agus thar lear (Pan-Cheilteach, Eisteddfod, Mod agus Scriff); ceolchoirmeacha; imeachtaí (san áireamh leis sin tá comóradh Éirí Amach na Cásca 1916, an chomhdháil Cheilteach); comórtais agus gradaim. Áirítear leis an ábhar cláir; comhfhreagras; ábhar fógraíochta; agus gearrthóga nuachtáin.

*****

This series relates to non-CnaG festivals and commemorative events including festivals in Ireland and abroad (including Pan Celtic, Eisteddfod, Mod and Scriff); concerts; events (including commemoration of 1916 Easter Rising, Celtic congress); competitions and awards. Material includes programmes; correspondence; promotional material; and press cuttings.

Tag / Ref: G60/17
Date1904 - 2016
FormatPáipéar; Grianghraif / Paper; Photographs
Extent4 ½ bhosca, 4 fhoshraith, 1 fho-fhoshraith, 29 comhad, 2 mhír / 4½ boxes, 4 subseries, 1 subsubseries, 29 files, 2 items
Persons
CodePersonNameDatesParallel forms of name
DS/UK/55Conradh na GaeilgeThe Gaelic League; Connradh na Gaedhilge; CnaG; Connrad na Gaedilge
    Powered by CalmView© 2008-2022