Ref NoG60/19
TitleNua-Litríocht, Filíocht agus Scríobhneóirí na Gaeilge / Modern Irish language Literature, Poetry and Writers
DescriptionBaineann an tsraith seo le litríocht, filíocht agus scríbhneoirí na Nua-Ghaeilge agus áirítear léi dréachtscripteanna agus aistí, beathaisnéisí agus cuntais iarbháis scríbhneoirí; nithe a bhaineann le comórtais agus gradaim; doiciméid a bhaineann le féilte agus le seoltaí leabhar; agus ábhar a bhaineann le hiriseoireacht na Gaeilge.

[Nóta ón gCartlannaí: Bíodh is gur fótachóipeanna de dhoiciméid a théann siar chomh fada le 1883 roinnt de na míreanna sa tsraith seo, is ón doiciméad bunaidh is luaithe a tógadh an réimse dátaí atá tugtha anseo.]

*****

This series relates to modern Irish language literature, poetry and writers and includes draft scripts and essays; biographies and obituaries of writers; items relating to competitions and awards; documents relating to book festivals and launches; and material relating to Irish language journalism.

[Archivist’s Note: While some items in this series are photocopies of earlier documents dating as far back as 1883, the date range given here is taken from the earliest original document.]

Tag / Ref: G60/19
Date19[20?]-199[?]
Extent5 bhosca, 6 fhoshraith, 20 comhad / 5 boxes, 6 subseries, 20 files
Persons
CodePersonNameDatesParallel forms of name
DS/UK/55Conradh na GaeilgeThe Gaelic League; Connradh na Gaedhilge; CnaG; Connrad na Gaedilge
    Powered by CalmView© 2008-2022