Ref NoG60/26
TitleTaighde / Research
DescriptionBaineann an tsraith seo le taighde a rinne an eagraíocht mar chuid dá cuid oibre, nó taighde a thiomsaigh an eagraíocht, agus áirítear leis ailt a bhaineann le Conradh na Gaeilge agus lena stair; tuairiscí; suirbhéanna; foilseacháin agus tuarascálacha Rialtais; díospóireachtaí Dáil Éireann agus Seanad Éireann; míreanna a bhaineann le daoine a raibh spéis ag an gConradh iontu, iar-bhaill san áireamh; tráchtais agus páipéir thaighde mar aon le hábhar a bhaineann le daonáirimh éagsúla.

*****

This series relates to research carried out or gathered by the organisation in the course of its work and includes articles relating to Conradh na Gaeilge and its history; reports; surveys; Government Publications and reports; Dáil Éireann and Seanad Éireann Parliamentary Debates; items relating to people of interest including former members; theses and research papers and material relating to various censuses.

Tag / Ref: G60/26
Date27/05/1906 - 20[10?]
FormatPáipéar; Grianghraif / Paper; Photographs
Extent18 mbosca, 9 fhoshraith, 1 fho-fhoshraith, 91 comhad / 18 boxes, 9 subseries, 1 sub-subseries, 91 files
Persons
CodePersonNameDatesParallel forms of name
DS/UK/55Conradh na GaeilgeThe Gaelic League; Connradh na Gaedhilge; CnaG; Connrad na Gaedilge
    Powered by CalmView© 2008-2022