Ref NoG60/29
TitleFeachtais / Campaigns
DescriptionBaineann an tsraith seo le feachtais éagsúla Chonradh na Gaeilge (CnaG). I measc na bhfeachtas sin, áiríodh na cinn seo a leanas: an Feachtas Cearta [sibhialta/teanga]; an Feachtas chun teanga oifigiúil a dhéanamh den Ghaeilge san Eoraip; an Feachtas Oideachais; an Feachtas um Cheannach Earraí Éireannacha; Feachtas Chearta na bPríosúnach; an Feachtas na Meán Cumarsáide/Craoltóireachta; Feachtas an Cheadúnais Teilifíse; an Feachtas Earcaíochta agus an Feachtas Bailiú Airgid. Baineann an tsraith chomh maith le roinnt cásanna dlí a d’eascair as na feachtais sin, nó a bhí ina n-údar dóibh. Anuas air sin, baineann cuid den ábhar le feachtais a raibh spéis ag CnaG iontu ach nach í an eagraíocht a bhí ina mbun, cosúil le Feachtas na hÉireann um Dhí-Armáil Núicléach, Gluaiseacht Frith-Apartheid na hÉireann agus Gluaiseacht Idirnáisiúnta na hÉireann um Shíocháin. Comhfhreagras, gearrthóga agus preasráitis is mó atá i gceist leis an ábhar.

*****

This series relates to the various Conradh na Gaeilge (CnaG) campaigns including the [civil/language] Rights campaign; campaign to make Irish an official language in Europe; Education campaign; Buy Irish campaign; Prisoners' Rights campaign; Media / Broadcasting Campaign; TV Licence Campaign; Recruiting Campaign and Fundraising Campaign. It also relates to several law cases that arose from or led to these campaigns. In addition, material also relates to non CnaG campaigns of interest to the organisation such as the Irish Campaign for Nuclear Disarmament, the Irish Anti-Apartheid Movement and the Irish International Peace Movement. Material consists primarily of correspondence, cuttings and press releases.

Tag / Ref: G60/29
Date1941-20/04/2018
FormatPáipéar; Grianghraif / Paper; Photographs
Extent36 bosca, 17 bhfoshraith, 4 fho-fhoshraith, 148 comhad / 36 boxes, 17 subseries, 4 subsubseries, 148 files
Persons
CodePersonNameDatesParallel forms of name
DS/UK/55Conradh na GaeilgeThe Gaelic League; Connradh na Gaedhilge; CnaG; Connrad na Gaedilge
    Powered by CalmView© 2008-2022