Ref NoG60/3
TitleCoistí / Committees
DescriptionBaineann an tsraith seo le hobair coistí agus fochoistí éagsúla Chonradh na Gaeilge a n-áirítear leis sin an Coiste Gnó; an Coiste Airgeadais [ar tugadh an Buanchoiste air chomh maith]; Coiste na bPáistí; Coiste na Féile; an Coiste Um Bhailiú Airgid; an Fochoiste Oideachais; an Fochoiste Gaeltachta; an Fochoiste Oiliúna agus na Fochoistí Craolacháin agus Meán. Miontuairiscí agus comhfhreagras is mó atá inti.

*****

This series relates to the work of various committees and subcommittees of Conradh na Gaeilge including the National Executive; Finance Committee [also known as the Standing Committee]; Children’s Committee; Festival Committee; Fundraising Committee; Education subcommittee; Gaeltacht Subcommittee; Training subcommittee and Broadcasting and Media Subcommittees. It consists mainly of minutes and correspondence.

Tag / Ref: G60/3
Date1915 - 2004
FormatPáipéar; Grianghraif / Paper; Photographs
Extent40 bosca, 14 fhoshraith, 10 bhfo-fhoshraith, 3 fho-fho-fhoshraith, 157 comhad, 3 mhír / 40 boxes, 14 sub-series, 10 sub-subseries, 3 sub-sub-subseries, 157 files, 3 items
Persons
CodePersonNameDatesParallel forms of name
DS/UK/55Conradh na GaeilgeThe Gaelic League; Connradh na Gaedhilge; CnaG; Connrad na Gaedilge
    Powered by CalmView© 2008-2022