Ref NoG60/30
TitleOideachas / Education
DescriptionBaineann an tsraith seo le hoideachas in Éirinn agus cuimsítear léi raon leathan topaicí, a n-áirítear leo na cinn seo a leanas: polasaithe oideachais; curaclaim éagsúla; an Bille Oideachais; Ceardchumainn na Múinteoirí, Eagraíochtaí na Múinteoirí agus Oiliúint Múinteoirí; oideachas sna scoileanna ón réamhscoil go dtí an tríú leibhéal; oideachas aosach; Gaelscoileanna agus coláistí Gaeilge. I measc na n-ábhar tá tuairiscí, aighneachtaí a rinne CnaG leis an Roinn Oideachais; preasráitis, gearrthóga preasa agus comhfhreagras.

*****

This series relates to education in Ireland and covers an extensive range of topics including education policies; various curricula; The Education Bill; Teachers’ Unions, Teachers’ Organisations and Teacher Training; education in schools from pre-school to third level; adult education; Irish-Medium Schools and Colleges. Material includes reports; submissions by CnaG to the Department of Education; press releases; press cuttings and correspondence.
Date30/9/1896-11/5/2018
Extent29 bosca, 17 fhoshraith, 8 bhfo-fhoshraith, 124 comhad; 29 boxes, 17 subseries, 8 sub-subseries, 124 files
Persons
CodePersonNameDatesParallel forms of name
DS/UK/55Conradh na GaeilgeThe Gaelic League; Connradh na Gaedhilge; CnaG; Connrad na Gaedilge
    Powered by CalmView© 2008-2022