Ref NoG60/32
TitleAn Ghaeltacht / The Gaeltacht
DescriptionBaineann an tsraith seo le réigiúin in Éirinn ina labhraítear Gaeilge den chuid is mó ar a dtugtar an Ghaeltacht agus a bpobail agus áirítear inti ábhair a bhaineann le polasaithe CnaG agus eile; an Coimisiún Gaeltachta; Údarás na Gaeltachta (gníomhaireacht stáit); Muintir na Gaeltachta (eagraíocht); agus “tionól” (cruinnithe bliantúla). Cuimsíonn na comhaid tuairiscí; suirbhéanna; miontuairiscí; comhfhreagras; gearrthóga; grianghraif agus preasráitis.

*****

This series relates to the predominantly Irish-language-speaking regions in Ireland known as The Gaeltacht and their communities and includes material relating to policies of CnaG and others; the Gaeltacht commission; Údarás na Gaeltachta (state agency); Muintir na Gaeltachta (organisation); and “tionól” (annual gatherings). Files consist of reports; surveys; minutes; correspondence; cuttings; photographs and press releases.

Tag / Ref: G60/32
Date1925-1/12/2004
FormatPáipéar; Grianghraif / Paper; Photographs
Extent15 bhosca, 8 bhfosraith, 2 fho-fhoshraith, 64 chomhad / 15 boxes, 8 subseries, 2 subsubseries, 64 files
Persons
CodePersonNameDatesParallel forms of name
DS/UK/55Conradh na GaeilgeThe Gaelic League; Connradh na Gaedhilge; CnaG; Connrad na Gaedilge
    Powered by CalmView© 2008-2022