Ref NoG60/35
TitleTeangacha Idirnáisiúnta, Réigiúnacha agus Mionteangacha, agus Eagraíochtaí Teanga / International, Regional and Minority Languages and Language Organisations
DescriptionSa tsraith seo tá taighde a rinne nó a bhailigh Conradh na Gaeilge maidir leis an gcaoi a gcaitear le teangacha agus le pobail teanga éagsúla, go háirithe mionteangacha agus an dearcadh ina leith. Cuimsíonn sé ailt, tuairiscí, comhfhreagras, bileoigíní agus gearrthóga ó eagraíochtaí teanga cosúil leis an mBiúró Eorpach do Theangacha Neamhfhorleathana [EBUL]; Institiúid Teangeolaíochta na hÉireann; Lingua; Institut dialect; an Comunn Gaidhealach agus an Language Freedom Movement (LFM).

*****

This series comprises of research carried out or gathered by Conradh na Gaeilge in relation to the treatment and perception of various languages and language communities, in particular minority languages. It includes articles, reports, correspondence, flyers and cuttings from language organisations such as European Bureau for Lesser Used Languages [EBUL]; Linguistics Institute of Ireland; Lingua; Institut dialect; An Comunn Gaidhealach and the Language Freedom Movement (LFM).

Tag / Ref: G60/35
Date1942-2009
Extent11½ bhosca, 10 bhfoshraith, 2 fho-fhoshraith, 44 chomhad / 11½ boxes, 10 subseries, 2 subsubseries, 44 files
Persons
CodePersonNameDatesParallel forms of name
DS/UK/55Conradh na GaeilgeThe Gaelic League; Connradh na Gaedhilge; CnaG; Connrad na Gaedilge
    Powered by CalmView© 2008-2022