Ref NoG60/36
TitleNa Meáin / Media
DescriptionBaineann an tsraith seo le húsáid na Gaeilge agus le rochtain ar an nGaeilge sa chraoltóireacht lena n-áirítear bunú na stáisiún raidió agus teilifíse Gaeilge, Raidió na Gaeltachta agus TnaG/TG4 faoi seach, comhfhreagras le RTÉ, Raidió Éireann agus eile maidir le cláir Ghaeilge, agus comhfhreagras le coimisiúin éagsúla (an Coimisiún um Theilifíse; an Coimisiún um Ghearáin Chraolacháin; BCI [Coimisiún Craolacháin na hÉireann] agus BAI [Údarás Craolacháin na hÉireann]). Cuimsíonn sé tuairiscí, ailt, comhfhreagras, bileoigíní agus gearrthóga.

Féach G60/29 le haghaidh ábhar gaolmhar ar na feachtais a bhaineann le Craolachán agus na Meáin, an Bille Craolacháin agus feachtas an Cheadúnais Teilifíse.

*****

This series relates to the use of and access to Irish language in broadcasting including the setting up of Irish language radio and television stations Raidió na Gaeltachta and TnaG/TG4 respectively, correspondence with RTÉ, Raidió Éireann and others in relation to Irish language programming, and correspondence with various commissions (Television Commission; Broadcasting Complaints Commission; BCI [Broadcasting Commission of Ireland] and BAI [Broadcasting Authority of Ireland]). It comprises reports, articles, correspondence, flyers and cuttings.

See G60/29 for related material on the Broadcasting and Media campaigns, the Broadcasting Bill and the Television Licence campaign.

Tag/Ref: G60/36
Date03/10/1935 - 2011
Extent19 mbosca; 9 bhfoshraith, 3 fho-fhoshraith, 61 comhad / 19 boxes; 9 subseries, 3 subsubseries, 61 files
Persons
CodePersonNameDatesParallel forms of name
DS/UK/55Conradh na GaeilgeThe Gaelic League; Connradh na Gaedhilge; CnaG; Connrad na Gaedilge
    Powered by CalmView© 2008-2022