Ref NoG60/37
TitleTuaisceart Éireann / Northern Ireland
DescriptionBaineann an tsraith seo le Tuaisceart Éireann, agus cuimsíonn sé tuairiscí, preaseisiúintí, comhfhreagras, bileoigíní agus gearrthóga agus tá sé roinnte ina dheich bhfoshraith lena n-áirítear: Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann; an Fóram um Shíocháin agus Athmhuintearas agus Fóram Nua-Éireann; Comhoibriú Thuaidh; Oideachas na Gaeilge sa Tuaisceart; Cearta Príosúnach; Cearta Teanga; Caidrimh Angla-Éireannacha, Páirtithe Polaitiúla agus Comhaontú Aoine an Chéasta (GFA); Aontú na hÉireann agus an Coiste um Chearta Sibhialta. Clúdaíonn an dá fhoshraith dheiridh comhfhreagras agus bailiúchán suntasach de ghearrthóga nuachtáin.

Féach G60/29/17 maidir le hábhar gaolmhar ar chearta príosúnach.

*****

This series relates to Northern Ireland, comprises of reports, press releases, correspondence, flyers and cuttings and is subdivided into ten subseries including: Arts Council Northern Ireland; Forum for Peace and Reconciliation and New Ireland Forum; Co-operation North; Irish Education in the North; Prisoners’ Rights; Language Rights; Anglo Irish relations, Political Parties and the Good Friday Agreement (GFA); Irish Unity and Civil Rights Committee. The final two subseries cover correspondence and a substantial collection of newspaper cuttings.

See G60/29/17 for related material on prisoners’ rights.
Date1964-27/9/2010
Extent33 ½ bhosca, 8 bhfhoshraith; 3 fho-fhoshraith, 67 comhad / 33 ½ boxes, 8 subseries, 3 sub-subseries, 67 files
Persons
CodePersonNameDatesParallel forms of name
DS/UK/55Conradh na GaeilgeThe Gaelic League; Connradh na Gaedhilge; CnaG; Connrad na Gaedilge
    Powered by CalmView© 2008-2022