Ref NoG60/38
TitlePáirtithe Polaitíochta, Toghcháin Inmheánacha agus Eorpacha srl. / Political Parties, Domestic and European Elections etc.
DescriptionBaineann an tsraith seo le páirtithe polaitiúla éagsúla in Éirinn agus a n-úsáid agus a bpolasaithe i leith na Gaeilge, forógraí toghcháin maidir leis an nGaeilge, agus Éire agus áit na Gaeilge san Eoraip. Cuimsíonn sé tuairiscí, comhfhreagras, gearrthóga, paimfléid, leabhráin agus bileoigíní.

*****

This series relates to various political parties in Ireland and their use of and polices towards Irish, election manifestos in relation to Irish, and Ireland and the Irish language’s place in Europe. It consists of reports, correspondence, cuttings, pamphlets, booklets and flyers.

Tag / Ref: G60/38
Date19/8/1942-2017
FormatPáipéar; grianghraif / paper; photographs
Extent17½ mbosca, 5 fhoshraith, 14 fho-fhoshraith, 88 comhad / 17½ boxes, 5 subseries, 14 sub-subseries, 88 files
Persons
CodePersonNameDatesParallel forms of name
DS/UK/55Conradh na GaeilgeThe Gaelic League; Connradh na Gaedhilge; CnaG; Connrad na Gaedilge
    Powered by CalmView© 2008-2022