Ref NoG60/41
TitleRialtais Áitiúil agus Pleanáil / Local Government and Planning
DescriptionBaineann an tsraith seo go príomha le cumarsáid idir CnaG agus údaráis áitiúla éagsúla maidir le húsáid na Gaeilge i gcaidreamh laethúil leis an bpobal i gcoitinne agus le húsáid na Gaeilge i logainmneacha agus i bpleanáil agus déantar é a roinnt ina dhá fhoshraith eile. Sa chéad fhoshraith, Comhairlí Contae agus Comhairlí Ceantair Uirbeacha, tá comhfhreagras den chuid is mó agus sa dara foshraith, Pleanáil, tá comhfhreagras agus gearrthóga araon.

*****

This series relates primarily to communication between CnaG and various local authorities on the subject of their use of Irish in everyday dealings with the general public and the use of Irish in place names and planning and is further divided into two subseries. The first, County Councils and Urban District Councils, consists mainly of correspondence and the second, Planning, consists of both correspondence and cuttings.

Tag / Ref: G60/41
Date1955-18/03/2011
Extent1½ bhosca, 2 fhoshraith, 2 fho-fhoshraith, 17 comhad / 1½ boxes, 2 subseries, 2 sub-subseries, 17 files
Persons
CodePersonNameDatesParallel forms of name
DS/UK/55Conradh na GaeilgeThe Gaelic League; Connradh na Gaedhilge; CnaG; Connrad na Gaedilge
    Powered by CalmView© 2008-2022