Ref NoG60/43
TitleEagraíochtaí Deonacha / Voluntary Organisations
DescriptionBaineann an tsraith seo go príomha le húsáid na Gaeilge in eagraíochtaí deonacha agus iad ag plé go laethúil leis an bpobal i gcoitinne. Tá sé roinnte i dtrí fhoshraith: Forás Éireann (eagraíocht dheonach); Coimisiún na nEagraíochtaí Gaeilge Deonacha; agus TREO 2000, tuarascáil a choimisiúnaigh Micheál D. Ó hUiginn (TD) in 1997 chun ról na Gaeilge in Eagraíochtaí Deonacha a scrúdú. Is éard atá ann go príomha comhfhreagras agus tuarascálacha.

*****

This series relates primarily to the use of Irish in voluntary organisations in their everyday dealings with the general public. It is further divided into three subseries: Forás Éireann (a voluntary organisation); Voluntary Irish Language Organisations Commission; and TREO 2000, a report commissioned by Michael D Higgins (TD) in 1997 to examine the role of Irish in Voluntary Organisations. It mainly consists of correspondence and reports.

Tag / Ref: G60/43
Date29/09/1957-25/11/2004
Extent1½ bhosca, 1 fhoshraith, 7 gcomhad / 1½ boxes, 1 subseries, 7 files
Persons
CodePersonNameDatesParallel forms of name
DS/UK/55Conradh na GaeilgeThe Gaelic League; Connradh na Gaedhilge; CnaG; Connrad na Gaedilge
    Powered by CalmView© 2008-2022