Ref NoG60/46
TitleBailiúchán Sheáin Uí Dhálaigh / Seán Ó Dálaigh Collection
DescriptionSeán Ó Dálaigh a thiomsaigh an t-ábhar sa tsraith seo, bronnadh ar Chonradh na Gaeilge é agus rinneadh é a fhorshealbhú mar chuid chomhaontaithe den bhailiúchán seo in 2021. Coinníodh le chéile mar sin é faoi aon sraith amháin. Áirítear leis miontuairiscí, comhfhreagras, bileoigíní agus ábhar eile a bhaineann le Club Chonradh na Gaeilge ar Shráid Fhearchair, Baile Átha Cliath (G60/46/1), Feis Chathair Bhaile Átha Cliath (G60/46/2), Craobh Móibhí de Chonradh na Gaeilge (G60/46/3), an tOireachtas (G60/46/4), Coiste Chathair Bhaile Átha Cliath (G60/46/5), Dáil Cathrach [coiste feidhmiúcháin na Cathrach] (G60/46/6), comhfhreagras ginearálta (G60/46/7) mar aon le hábhar gearrshaolach (G60/46/8).

*****

Material in this series was gathered by Seán Ó Dálaigh, donated to Conradh na Gaeilge and accessioned as an agreed part of this collection in 2021. It has therefore been kept together under the one series. It includes minutes, correspondence, flyers and other material relating to the Conradh na Gaeilge Club on Harcourt street, Dublin (G60/46/1), Dublin City Feis (G60/46/2), Craobh Móibhí branch of Conradh na Gaeilge (G60/46/3), the Oireachtas (G60/46/4), Dublin City Committee (G60/46/5), Dáil Cathrach [City executive committee] (G60/46/6), general correspondence (G60/46/7) and ephemera (G60/46/8).

Tag / Ref: G60/46
Date1904-2012
Extent5 fhoshraith, 8 bhfo-fhoshraith, 3 fho-fho-fhoshraith, 2 fho-fho-fho-fhoshraith, 57 comhad, 6 mhír / 10 boxes, 5 subseries, 8 sub-subseries, 3 sub-subsubseries, 2 sub-subsubsubseries, 57 files, 6 items
Persons
CodePersonNameDatesParallel forms of name
DS/UK/55Conradh na GaeilgeThe Gaelic League; Connradh na Gaedhilge; CnaG; Connrad na Gaedilge
    Powered by CalmView© 2008-2022