Ref NoG60/6
TitleAirgeadas / Finance
DescriptionBaineann an tsraith seo le cúrsaí airgeadais agus áirítear léi ráitis bainc; tuarascálacha bliantúla; iarratais ar dheontais; tuarastail fostaithe; tiomsú airgid; tiomnachtaí; iasachtaí agus comhfhreagras.

Tá roinnt ábhar dúnta chun cloí le GDPR agus le rialacháin eile.

*****

This series relates to financial matters and includes bank statements; annual reports; grant applications; employee wages; fundraising; bequests; loans and correspondence.

Some material is closed to adhere to GDPR and other regulations.

Tag / Ref: G60/6
Date1893-2014
Extent22 bhosca, 6 fhoshraith, 14 fho-fhoshraith, 86 comhad, 4 mhíreanna / 22 boxes, 6 subseries, 14 sub-subseries, 86 files, 4 items
Persons
CodePersonNameDatesParallel forms of name
DS/UK/55Conradh na GaeilgeThe Gaelic League; Connradh na Gaedhilge; CnaG; Connrad na Gaedilge
    Powered by CalmView© 2008-2022