Ref NoG60/7
TitleCaidreamh Poiblí agus Margaíocht / Public Relations and Marketing
DescriptionBaineann an tsraith seo le hobair caidrimh poiblí agus mhargaíochta Chonradh na Gaeilge (CnaG). Áirítear leis ábhar ó sheimineáir a bhain le Caidreamh Poiblí; preasráitis i mBéarla agus i nGaeilge; ábhar fógraíochta lena n-áirítear póstaeir, bileoigíní agus taispeántais; doiciméid a bhaineann le fógraí a chur i bhfoilseacháin agus seirbhísí aistriúcháin; dearadh lógó nua; agus rannán cuimsitheach grianghraf.

*****

This series relates to the Public relations (PR) and marketing work of Conradh na Gaeilge (CnaG). Material includes that from seminars relating to PR; press releases in English and Irish; promotional material including posters, flyers and exhibition displays; documents relating to placement of advertisements and translation services; the design of a new logo; and a substantial section of photographs.

Tag / Ref: G60/7
Date1[890?]-24/04/2018
FormatPáipéar; Grianghraf / Paper; Photographs
Extent16 bhosca, 7 bhfoshraith, 6 fho-fhoshraith, 56 comhad, 8 míreanna / 16 boxes, 7 subseries, 6 sub-subseries, 56 files, 8 items
Persons
CodePersonNameDatesParallel forms of name
DS/UK/55Conradh na GaeilgeThe Gaelic League; Connradh na Gaedhilge; CnaG; Connrad na Gaedilge
    Powered by CalmView© 2008-2022