Ref NoG60/8
TitleRiarachán / Administration
DescriptionBaineann an tsraith seo le riaradh na heagraíochta agus áirítear léi sonraisc agus fáltais, curricula vitae comhaltaí foirne; iarratais poist agus oiliúint foirne; doiciméid árachais; ceadúnais; agus ábhar a bhaineann le hoibleagáidí an fhostóra. Tá roinnt ábhar dúnta chun cloí le GDPR agus le rialacháin eile.

*****

This series relates to the administration of the organisation and includes invoices and receipts; staff CVs, job applications and staff training; insurance documents; permits; and material relating to employer obligations. Some material is closed to adhere to GDPR and other regulations.

Tag / Ref: G60/8
Date24/05/1927-2017
FormatPáipéar; Grianghraif / Paper; Photographs
Extent11 bhosca, 8 bhfoshraith, 7 bhfo-fhoshraith, 74 chomhad / 11 boxes, 8 subseries, 7 sub-subseries, 74 files
Persons
CodePersonNameDatesParallel forms of name
DS/UK/55Conradh na GaeilgeThe Gaelic League; Connradh na Gaedhilge; CnaG; Connrad na Gaedilge
    Powered by CalmView© 2008-2022